Linda Wasell London Berlin

JHT nyhetsbrev v51 2019

19 december, 2019
Text: Anne Adsten, JHT
After Ski outfits vid presentationer av Jämtland Härjedalen i Storbritannien och Tyskland inför vinterns reguljärflygningar med easyJet London-Åre/Östersund och Berlin – Åre/Östersund.

Event för att marknadsföra vinterns flyglinjer till Jämtland Härjedalen med easyJet, JHTs nya projekt Morgondagens medarbetare 2.0, Svensk Turisms ägande i VisitSweden & JHT, ny diplomering av snöskoterguider via JHTs projekt kring hållbar snöskoterturism, rapport från Naturturismforum i Vålådalen. Dessutom information om kommande fortsättningskurs “Digital kommunikation för besöksnäringen i JH” våren 2020, rapport från en studieresa på hemmaplan i Östersund och Södra Storsjöbygden samt en rapport om arbetet med att utveckla besöksservicen i Östersund m m.

First we take London, then we take Berlin… 

Fyra event under två veckor i London och Berlin med drygt 800 relevanta deltagare och personliga möten utifrån vår satsning på Storbritannien och Tyskland är nu avklarat med fantastiskt bra mottagande och resultat. Aktiveringarna har skett i form av monter, föredrag, utlottningar, mottagning samt möten för att öka kännedom om AdventureSweden och Jämtland Härjedalen inför vinterns reguljärflyg med easyJet.

Läs mer 

Nytt projekt: Morgondagens medarbetare 2.0

Jämtland Härjedalen Turism, JHT, har beviljats medel från EU via Tillväxtverket och från Region Jämtland Härjedalen för att under tre år arbeta med besöksnäringens fortsatt stora behov av ny kompetens och nya medarbetare. Den så kallade Swetourgruppen är medaktörer och består bl a av Visita, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Region Jämtland Härjedalen, Jämtlands gymnasium, SLAO och Dille gård.

Läs mer 

Svensk Turism, Visit Sweden & JHT 

Efter en dialog under året mellan Svensk Turism, där JHT är största ägare, och staten genom Näringsdepartementet och ett förslag i budgetpropositionen för 2020 beslutades vid en extra bolagsstämma i Svensk Turism 9 december att Svensk Turisms hälftenägande av aktierna i Visit Sweden ska överlåtas till staten.

Läs mer 

Pilot: Diplomering av snöskoterguider

Under hösten 2019 har en arbetsgrupp tillsammans med projektledaren Andreas Edholm, JHT, arbetat fram en guideutbildning med diplomering som utgår från de kriterier som branschen själv ställer på sina guider samt utifrån Konsumentverkets riktlinjer.

Läs mer

Rapport: Naturturismforum Vålådalen

I november träffades ledande företagare, destinationer och aktörer inom så kallad Naturturism i Vålådalen på det så kallade Naturturismforum. Temat var Hållbarhet på riktigt där programmet i sig genomfördes under den devisen. Framstående talare som körde workshops med de engagerade deltagarna gav utrymme för viktig dialog och förståelse.

Läs mer 

Jämtland Härjedalen Turism

 • Nu har flyglinjen med easyJet Berlin – Åre/Östersund airport öppnat för säsongen
  Läs mer
 • EasyJet nimmt Åre-Östersund-Verbindung auf (Airliners.de)
  Läs mer
 • Digital kommunikation för besöksnäringen i JH – FORTSÄTTNINGSKURS vår 2020
  Läs mer
 • Studiebesök på hemmaplan – Östersund & S Storsjöbygden
  Läs mer
 • Urban visar vägen för ökat värdskap i Östersund
  Läs mer
 • Gästnatttsstatistik oktober 2019 +15%
  Läs mer
 • #TFT Sweden – Kunskap om måltidsturism
  Läs mer
 • JHT deltog i konferens om Smart specialisering för nya jobb i Jämtlands Län (SVT)
  Läs mer
 • JHT deltog i SKR-konferensen 2019: Besöksnäring på agendan – tema hållbarhet. Rapport av Turismnytt
  Läs mer

 

Läs hela JHT nyhetsbrev v51 2019 här

Skip to content