Fakta om turismen 2015

Jämtland Härjedalen Snabba fakta – om turismen i Jämtland Härjedalen Turismen i Jämtland Härjedalen omsatte 4,65 miljarder kr 2015. Jämfört med 2014 en ökning med

Läs mer

Kommunikationsguide

För internationell marknadsföring av Sverige och Jämtland Härjedalen Denna guide beskriver hur vi i besöksnäringen i Sverige och Jämtland Härjedalen jobbar tillsammans med marknadsföring på

Läs mer

Export 2.0

Ökat sälj för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen Projektets syfte Att genom ökad marknadskommunikation, distribution och försäljning öka antalet utländska gäster till vår region och våra

Läs mer

Exporthandbok

För besöksnäringen i Jämtland Härjedalen En strid ström av destinationer, regioner och länder satsar på turism och strävar alla mot likvärdiga mål – att öka

Läs mer

Gästnattsstatistik 2015

Jämtland Härjedalen En summering av 2015 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 876 759, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2014

Jämtland Härjedalen En summering av 2014 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 602 768, vilket är en

Läs mer