Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på email

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt på hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv.

Projektet pågår mellan januari 2021 och februari 2023.

LÄS MER

FÖRSTUDIE 2020

Projektet föregicks av en förstudie våren 2020 där intervjuer genomfördes med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter inom ämnet: Hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen kan utvecklas. Mittuniversitetet tog i tillägg fram kunskapsunderlag utifrån ett forskningsbaserat angreppssätt genom sammanställning, analys och rapportering av befintliga publikationer. Resultatet framställdes i två separata bilagor i projektredovisningen.

LÄS MER

Logolimpa Region JH EU reg utv fond

JHT söker projektledare

Pandemin har bekräftat besöksnäringens stora betydelse för Jämtland Härjedalen och vi söker dig som vill arbeta med de här frågorna i projektet under perioden januari

Läs mer
Robert Pettersson Etour Martin Johansson

Mer än 700 lyssningar på JHT Podden

I projektet ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0” har Jämtland Härjedalen Turism startat en podcast, tidigare nyhetsbrev kommunicerade ut att podcasten nått över 500 lyssnare

Läs mer
Stekenjokk vildmarksvägen Gerd Sjöberg

Att mäta turism – trafikmätning

Inom JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling finns ett spår där vi tittar på alternativa sätt att beskriva besöksnäringens omfattning i Jämtland Härjedalen. Ett

Läs mer
Skip to content