logo-lst-280x150-optz
logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz

Framtidens besöksservice i JH

Dagens turistinformationer med turistinformatörer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter. Projektet pågår 2017-2020 (december).

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Jämtlands län och Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Läs mer

Anne Adsten vandring Storsnasen

Anne berättar om projekten

Framtidens besöksservice & Den digitala transformationen Projektledare Anne Adsten berättar i filmen om insatser via projekten “Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen” och “Den digitala transformationen” kring

Läs mer
Studieresa Höga Kusten 2019 gruppfoto.

Rapport: Studieresa Höga Kusten

8-9 maj 2019 arrangerades en studieresa i JHTs projekt Framtidens besöksservice i JH. Fokus för studieresan var destinationsorganisationen Höga Kustens arbete med besöksservice där man jobbar

Läs mer
Skip to content