Framtidens besöksservice i JH

Share on twitter
Share on facebook
Share on google
Share on email

Dagens turistinformationer med turistinformatörer i Jämtland Härjedalen är enorma kunskapsbärare. Men mönstret hos besökaren har ändrats och vi behöver se vad framtidens besökare önskar av turistinformation. Turistinformationer/turistcenter i Jämtland Härjedalen behöver i olika grad hjälp att kliva från traditionell turistbyrå till framtidens Turistinformation/Turistcenter. Projektet pågår 2017-2019 (december).

Läs mer

Regnbåge vandring Snasahögarna Anne Adsten

Förslag till innovationsprocess

Förslag till arbetsmodell för Turistinformationer, Turistcenter och Infopoints i Jämtland Härjedalen Förändringar sker snabbt i konsumtionsmönster bland våra gäster. Turistinformationer, Turistcenter (TICs) och InfoPoints är

Läs mer
Gäddede turistinformation Vildmarksvägen Anne Adsten

Filmer om besöksservice

Andreas Magnusson tog tjänstledigt från Strömsunds Turistinformation för att vidareutbilda sig vid Akademi Båstads YH-utbildning ”Koordinator inom Besöksnäringen”. Under utbildningen gjorde han en av sina

Läs mer