Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på email

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt på hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv.

Projektet pågår mellan januari 2021 och februari 2023.

LÄS MER

FÖRSTUDIE 2020

Projektet föregicks av en förstudie våren 2020 där intervjuer genomfördes med företag, destinationer, branschorganisationer och andra intressenter inom ämnet: Hur besöksnäringen i Jämtland Härjedalen kan utvecklas. Mittuniversitetet tog i tillägg fram kunskapsunderlag utifrån ett forskningsbaserat angreppssätt genom sammanställning, analys och rapportering av befintliga publikationer. Resultatet framställdes i två separata bilagor i projektredovisningen.

LÄS MER

Logolimpa Region JH EU reg utv fond

Martin Johansson längdåkning hund

Martin är ny projektledare hos JHT

Martin Johansson är vår nya arbetskamrat på Jämtland Härjedalen Turism som projektledare för ”Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0”. Närmast kommer han från Östersunds fotbollsklubb

Läs mer
Skip to content