logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz

Morgondagens medarbetare

Mot bakgrund av besöksnäringens utveckling och fortsatta behov av kompetensförsörjning syftar förstudien till att få en fördjupad förståelse och bild av behoven och av hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta det glapp och det stora rekryteringsbehov som finns.

Bakom projektet står förutom JHT även bland annat Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet och Campus Åre via den så kallade Swetourgruppen.

Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förstudie 2018-2019

Förstudien har mynnat ut i förslag på åtgärder vi bör fokusera på för att möta framtidens utmaningar men den ska även tydliggöra vad vi inte ska engagera oss i utan snarare bör arbetas med av andra aktörer.

Läs mer

Morgondagens medarbetare 2.0

Projektet ska fokusera på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering och med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov men också om vad som krävs för att som företag kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare.

Läs mer

Behov av utbildade guider med lokalkännedom

Kompetensbarometern är en undersökning som kartlägger företagens behov gällande kompetensförsörjningen inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. Barometern ingår som en del i projektet Morgondagens medarbetare 2.0 för

Läs mer
Diplomerade ledare JHT 2022

14 unga diplomerade ledare

Inom projektet Morgondagens medarbetare kunde JHT ge tillfälle för turismaktörer i Jämtland Härjedalen under hösten 2022 att förkovra sig inom ledarskap som bygger på emotionell

Läs mer
Simon Frindi Lenzo Ledarskapsdag

JHT erbjuder Ledarskapsprogram

Jämtland Härjedalen har en unik attraktionskraft i vår kombination av natur, kultur och gastronomi. Med ett inspirerande ledarskap kan vi nå vår fulla potential och

Läs mer
Skip to content