Export 2010-2013

Marknadskommunikation och tillgänglighet för tillväxt inom exporterande turismnäring i Jämtlands län Projektbeskrivning Turism är Jämtlands basnäring och omsätter 3,3 miljarder kronor per år i länet.

Läs mer

Nyhetsbrev v25 2018

Microstöd till Naturturismföretagare Totalt kommer Region Jämtland Härjedalen att dela ut 540 000 kronor i Microstöd till små- och medelstora naturturismföretag som vill rikta sig

Läs mer
Fröå gruva Sandra Lee Pettersson

Turism 2030

Bakgrund Skäl: Låg kännedom om små och medelstora företags (SMFs) produkter på den internationella marknaden året om och behov av stärkta varumärken och tydligare positionering

Läs mer

Projektet Welcome

Interregprojekt med fokus internationell attraktionskraft Jämtland Härjedalen Turism har skickat in ansökan om ett Interregprojekt. Projektet har fokus på ökad internationell attraktions- och konkurrenskraft hos

Läs mer
provsmakning Foto: Sandra Lee Pettersson

Gastronomy

– en självklar del i utvecklingsarbetet Under en lång rad år har Jämtland Härjedalen Turism, JHT, arbetat med gastronomi som en viktig del i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Export 2.0

Ökat sälj för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen Projektets syfte Att genom ökad marknadskommunikation, distribution och försäljning öka antalet utländska gäster till vår region och våra

Läs mer
Skip to content