Fakta & statistik

11,5 MILJONER

GÄSTNÄTTER/ÅR

3,2 MILJONER KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER

19% UTLÄNDSKA

50% NO

DAGSTURISTER

1,2 MILJONER/ÅR

Sonfjällets nationalpark

45K

RENAR

55-70 000

ÄLGAR

BESÖKSNÄRINGEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Ledande på naturbaserade upplevelser"

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som varje år omsätter 5,84 miljarder sek

Näringen genererar 5 050 helårsarbeten

130 000 Invånare

2,79
MILJONER/ÅR
18 000

White
Guide

29
150
MATPRODUCENTER

Gäststatistik

Uppgifterna om övernattningar i Jämtland Härjedalen är hämtade från Tillväxtverket/SCB:s inkvarteringsstatistik och omfattar kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och i förmedlat boende. Dessa siffror redovisas månad för månad dels kommunvis och dels destinationsvis i rapporter som kan laddas ned från artiklarna nedan. I tillägg finns sammanfattningar för helår.

Gästnattsstatistik oktober 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i oktober med -4 529 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Boendeformerna

Läs mer

Gästnattsstatistik september 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i september med +4 020 gn (+4%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Gästnattsstatistik augusti 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i augusti med +7 285 gn (+3%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Gästnattsstatistik juli 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i juli med -16 709 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Det

Läs mer

Gästnattsstatistik juni 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i juni med -23 587 gn (-16%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga

Läs mer

Gästnattsstatistik maj 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i maj med -3 852 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Rapporter

Under rubriken Rapporter finns ytterligare uppgifter om gäster i Jämtland Härjedalen.
Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen sammanställs av JHT årsvis med en sammanfattning av gästnattsstatistik inklusive icke kommersiellt boende, genomsnittligt utlägg, sysselsättningseffekter etc och smakprov från de gästundersökningar som görs i Jämtland Härjedalen.
Skip to content