Fakta & statistik

11,3 MILJONER

GÄSTNÄTTER/ÅR

3,1 MILJONER KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER

20% UTLÄNDSKA

54% NO

DAGSTURISTER

1,2 MILJONER/ÅR

Sonfjällets nationalpark

45K

RENAR

55-70 000

ÄLGAR

BESÖKSNÄRINGEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Ledande på naturbaserade upplevelser"

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som varje år omsätter 5,56 miljarder sek

Näringen genererar 4 900 helårsarbeten

130 000 Invånare

2,56
MILJONER/ÅR
60 000

White
GuidE

32
150
MATPRODUCENTER

Gäststatistik

Uppgifterna om övernattningar i Jämtland Härjedalen är hämtade från Tillväxtverket/SCB:s inkvarteringsstatistik och omfattar kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och i förmedlat boende. Dessa siffror redovisas månad för månad dels kommunvis och dels destinationsvis i rapporter som kan laddas ned från artiklarna nedan. I tillägg finns sammanfattningar för helår.

Gästnattsstatistik februari 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +61 469 gn (+15%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Förmedlat

Läs mer

Gästnattsstatistik januari 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i januari med +16 956 gn (+5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Gästnattsstatistik 2013

Jämtland Härjedalen En summering av 2013 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 439 223, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2012

Jämtland Härjedalen En summering av 2012 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 499 785, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2011

Jämtland Härjedalen En summering av 2011 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtlands län landade på 2 452 018, vilket är en

Läs mer

Gästnattsstatistik 2010

Jämtland Härjedalen En summering av 2010 som helhet, visar att det totala antalet gästnätter för Jämtland Härjedalen landade på 1 569 420*, vilket är en

Läs mer

Rapporter

Under rubriken Rapporter finns ytterligare uppgifter om gäster i Jämtland Härjedalen.
Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen sammanställs av JHT årsvis med en sammanfattning av gästnattsstatistik inklusive icke kommersiellt boende, genomsnittligt utlägg, sysselsättningseffekter etc och smakprov från de gästundersökningar som görs i Jämtland Härjedalen.