Morgondagens medarbetare

Mot bakgrund av besöksnäringens utveckling och fortsatta behov av kompetensförsörjning syftar förstudien till att få en fördjupad förståelse och bild av behoven och av hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta det glapp och det stora rekryteringsbehov som finns.

Bakom projektet står förutom JHT även bland annat Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet och Campus Åre via den så kallade Swetourgruppen.

Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förstudie 2018-2019

Förstudien har mynnat ut i förslag på åtgärder vi bör fokusera på för att möta framtidens utmaningar men den ska även tydliggöra vad vi inte ska engagera oss i utan snarare bör arbetas med av andra aktörer.

Läs mer

Morgondagens medarbetare 2.0

Projektet ska fokusera på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering och med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov men också om vad som krävs för att som företag kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare.

Läs mer

Utbildningssatsning för turismföretag

Mot bakgrund av rådande situation undersökte Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Visita och Etour intresset för att lansera ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i

Läs mer
löpning sommar fjäll trailrunning

Hyr en Jamt 2.0?

I spåren av ett ökat miljömedvetande och en ökande lust kring att vara en del av lokalsamhället under sin semester finns produkt/tjänste-utvecklingsmöjligheter, chanser att visa

Läs mer
Åreskutan skidåkare Niclas Vestefjell

Morgondagens medarbetare 2.0

Redan idag ser vi utmaningar vad gäller besöksnäringens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare i olika roller och mot bakgrund av den positiva utveckling vi

Läs mer
Skip to content