Morgondagens medarbetare

Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på email

Mot bakgrund av besöksnäringens utveckling och fortsatta behov av kompetensförsörjning syftar förstudien till att få en fördjupad förståelse och bild av behoven och av hur vi mest framgångsrikt ökar möjligheten att möta det glapp och det stora rekryteringsbehov som finns.

Bakom projektet står förutom JHT även bland annat Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitet och Campus Åre via den så kallade Swetourgruppen.

Projektet är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Förstudie 2018-2019

Förstudien har mynnat ut i förslag på åtgärder vi bör fokusera på för att möta framtidens utmaningar men den ska även tydliggöra vad vi inte ska engagera oss i utan snarare bör arbetas med av andra aktörer.

Läs mer

Morgondagens medarbetare 2.0

Projektet ska fokusera på näringens behov av kompetensförsörjning genom att arbeta med dess status, nya former för kompetensutveckling och rekrytering och med frågor som handlar om näringens fortsatta utveckling och framtida kompetensbehov men också om vad som krävs för att som företag kunna attrahera både morgondagens medarbetare och ledare.

Läs mer

Åreskutan skidåkare Niclas Vestefjell

Morgondagens medarbetare 2.0

Redan idag ser vi utmaningar vad gäller besöksnäringens möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare i olika roller och mot bakgrund av den positiva utveckling vi

Läs mer

Kompetensförsörjnings-barometern i JH

Förstudien ”Morgondagens medarbetare” är nu igång sedan två månader. Till sin hjälp har projektledaren Andreas Edholm studenten Peggy Wolff från Turism och Destinationsutvecklings-programmet på Mittuniversitet

Läs mer
Peggy Wolff

Peggy gör praktik hos JHT

Mitt namn är Peggy. Jag är 21 år gammal och läser turism och destinationsutveckling på Mittuniversitetet i Östersund! Jag är nu inne på mitt tredje

Läs mer
Skip to content