Fakta & statistik

11,3 MILJONER

GÄSTNÄTTER/ÅR

3,1 MILJONER KOMMERSIELLA GÄSTNÄTTER

20% UTLÄNDSKA

54% NO

DAGSTURISTER

1,2 MILJONER/ÅR

Sonfjällets nationalpark

45K

RENAR

55-70 000

ÄLGAR

BESÖKSNÄRINGEN I JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Ledande på naturbaserade upplevelser"

I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen en basnäring som varje år omsätter 5,56 miljarder sek

Näringen genererar 4 900 helårsarbeten

130 000 Invånare

2,56
MILJONER/ÅR
60 000

White
GuidE

32
150
MATPRODUCENTER

Gäststatistik

Uppgifterna om övernattningar i Jämtland Härjedalen är hämtade från Tillväxtverket/SCB:s inkvarteringsstatistik och omfattar kommersiella gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar, camping och i förmedlat boende. Dessa siffror redovisas månad för månad dels kommunvis och dels destinationsvis i rapporter som kan laddas ned från artiklarna nedan. I tillägg finns sammanfattningar för helår.

Gästnattsstatistik februari 2017

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i februari med +34 279 gn (+7%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Ökningen

Läs mer

Gästnattsstatistik januari 2017

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i januari med -7 057 gn (-2%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga

Läs mer

Gästnattsstatistik december 2016

Jämtland Härjedalen Gästnattsstatistik december 2016 Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i december med -21 643 gn (-8%) jämfört med

Läs mer

Gästnattsstatistik november 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) Ökade i oktober med -12 383 gn (+14%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Samtliga

Läs mer

Gästnattsstatistik oktober 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i oktober med -4 529 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Boendeformerna

Läs mer

Gästnattsstatistik september 2016

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i september med +4 020 gn (+4%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen

Läs mer

Rapporter

Under rubriken Rapporter finns ytterligare uppgifter om gäster i Jämtland Härjedalen.
Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen sammanställs av JHT årsvis med en sammanfattning av gästnattsstatistik inklusive icke kommersiellt boende, genomsnittligt utlägg, sysselsättningseffekter etc och smakprov från de gästundersökningar som görs i Jämtland Härjedalen.